Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.magazinbolt.bg
 
ПРЕДМЕТ
 
Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.magazinbolt.bg, които уреждат правилата за използването на www.magazinbolt.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин. Моля, прочетете много внимателно общите условия за пазаруване в нашия онлайн магазин, преди да започнете да пазаувате онлайн. Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, Вие приемате използването на бисквитки.

Вижте нашата политика за бисквитките, като кликнете тук.

Вижте нашата политика за защита на личните данни (GDPR), като кликнете тук.
 
ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
 
„Т Трейд 2012“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул.“Ниш“ 7А, вх.Б, ап. 6, и идентификационен номер по ДДС BG202322330.
„Т Трейд 2012“ ЕООД администрира сайта и електронния магазин www.magazinbolt.bg. „Т Трейд 2012“ ЕООД ще бъде наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ.
Можете да се свържете с „Т Трейд 2012“ ЕООД на телефони 0877/781-299, 0887/841-065 или на имейл ttrade2012@abv.bg
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.magazinbolt.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Съгласен съм с общите условия", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
      2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.magazinbolt.bg,  съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
     3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.magazinbolt.bg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца. Наличието на продукт в онлайн каталога не означава, че продукта е наличен физически.
     4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на два работни дни  ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
     5. Договорният език е български,  а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.Общите условия на www.magazinbolt.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.
     6.Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
     7. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.magazinbolt.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
     8. Magazinbolt.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
     9. Във всеки един случай на промяна на общите условия www.magazinbolt.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
     10. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
11. Magazinbolt.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.magazinbolt.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
     12. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от www.magazinbolt.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.
13. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.magazinbolt.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
14. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
15. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Мagazinbolt.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
16.Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, Вие приемате използването на бисквитки. Ако не желаете да го приемете, моля напуснете сайта.
17.Имейл адреса, който използвате за регистрация не е публично видим и няма да бъде използван за други цели освен уведомяване от www.magazinbolt.bg.

     II. ДОСТАВКА

     1. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
     1а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
     При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
     1б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

     III.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

     1. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако за стоката е присъщо да има такъв документ и ако такъв документ е осигурен от производителя или от вносителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

     IV. ЦЕНИ

     1. Цените, посочени на сайта са в български лева и се отнасят за 1 брой/чифт и не включват транспортиране.
 
      V. ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА
 
     1. Потребителят има право да се откаже от подадената заявка за поръчка в рамките на 1 работен ден от датата на подаването й, като свърже с екипа на magazinbolt.bg чрез email или телефон.
     2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача на имейл – ttrade2012@abv.bg и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин, и при всички други условия по член. 55 от Закона за защита на потребителя. Ако липсва опаковката, част от нея или е нарушена нейната цялост, ще откажем връщането на стоката. Разходите по връщане на стока са за СМЕТКА на КЛИЕНТА.
     3а. След получаване на върната стока и прегледа й, продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка до magazinbolt.bg / не по-късно от 20 работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Връщането на парите e по банкова сметка предоставена от клиента.
     3б. Когато плащането е било извършено с банкова карта, връщането на цялата сума /без разходите за обратна доставка до magazinbolt.bg се извършва само чрез кредитна операция по картата.
     4. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.
 
     VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

     1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.magazinbolt.bg.
     2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
     3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
     4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.magazinbolt.bg
     5.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
     •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
     •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
     •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
     •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  magazinbolt.bg услуги;
     •    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
     •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
     •    да не извършва злоумишлени действия;
     •    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.magazinbolt.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
     5а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

     VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

     1. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
     2. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.magazinbolt.bg.
     3. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.magazinbolt.bg.
     3а. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
     4. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
     5. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
     6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес ttrade2012@abv.bg ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
     7. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
     8. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
     9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

     VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

     1. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
     2. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
     3. С приемането на общите условия КЛИЕНТЪТ разрешава ТЪРГОВЕЦА да използва имейлът на КЛИЕНТА за изпращане на комуникационни имейли, както  и рекламни съобщения.

     IX. ИЗМЕНЕНИЯ

     1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителт не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

     X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

     1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.magazinbolt.bg на своя компютър.
     2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
     3. Интернет магазина  www.magazinbolt.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
     4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.
 
     XI. РЕКЛАМАЦИЯ

     При възникнал проблем, който смятате, че е по вина на производителя,неправилна изработка или дефект в материалите, можете да направите рекламация. Рекламацията се приема на емайла с описание на проблема и приложен снимков материал. Необходимо е стоката да е с нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. Ние ще Ви отговорим възможно най-бързо и ще придвижим въпроса към вносителите/производителите.
     След предварителната подадена информация от вас се проверят от ответният вносител/производител за дефекта или повредата, производителят установява причината за възникването му. Ако е по вина на вносителят/производителят се извършва безплатен ремонт. Ако ремонтът се окаже невъзможен, заменя продукта с друг. При невъзможност за ремонт или замяна се възстановява заплатената сума. За стоки, които се предлагат без гаранционна карта, ТЪРГОВЕЦЪТ не  предоставя гаранция. Гаранцията за  уреди и машини е посочена в гаранционната карта, която е приложена към уреда, най-често това е 1 или 2 годин

     Ремонт и сервиз
     Всички гаранционни сервизи и ремонти се поемат от вносителите/производителите. Транспортът на артикулите, които са за ремонт или рекламация е за сметка на клиента.

 

Надзорни органи:

Компетентният орган във връзка със защитата на личните данни на физическите лица на територията на Република България е Комисията за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни:

Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“  15,

тел.: 02 940 20 46

факс: 02 940 36 40;

e-mail: kzld@government.bg,

kzld@cpdp.bg:

Уеб сайт: www.cpdp.bg.

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/933 0565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22  

Уеб сайт: www.kzp.bg